Laaja-alaiset osaamisalueet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Fredrika-koulun opetussuunnitelma rakentaa monessa kohdin eri oppiaineiden välille siltoja ja luo oppilaille yhtenäistä ja kokonaista kuvaa maailmasta.

Olipa oppimisen kohteena vesi, sähkö, avaruus, globalisaatio, ilmastonmuutos tai vaikka ihminen, aihetta on hyvä tarkastella monen eri aineen näkökulmasta. Ilmiölähtöinen ja eheyttävä ajattelutapa tehostaa ja elävöittää opetusta. Tuntijaolla ohjailtua ja oppiaineisiin paloiteltua lukujärjestystä viedään kohti laajempia kokonaisuuksia. Sekä laaja-alaiset osaamisalueet että monialaiset oppimiskokonaisuudet vahvistavat oppiainerajat ylittävää osaamista ja edellyttävät oppiaineiden ja opettajien välistä tiivistä yhteistyötä. Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla murretaan oppiainelähtöistä kouluperinnettä. Sirpalemaisen tiedon sijaan tavoitellaan eheää ja kokonaisvaltaista kokemusta ja ymmärrystä.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista tukevat opetusjärjestelyt, jotka suosivat kiireetöntä, rauhallista ja turvallista ilmapiiriä, aikuisen läsnäoloa, kunnioittavaa, keskustelevaa ja sosiaalista vuorovaikutuksen kulttuuria.

Oppimisprosessissa on tärkeää oikeus erehtyä, palata alkuun ja lähteä uuteen suuntaan. Tämä on helpompaa silloin kun opetus ei etene valmiin oppimateriaalin mukaisesti, vaan suositaan toiminnallisia oppimistehtäviä, joissa lopputulos ei ole ennalta tiedossa. Kokeilevaa etsimisen ja hapuilun, erehtymisen ja virheistä oppimisen kulttuuria tuetaan myös välttämällä suoritusten numeroarviointia ja opettajakeskeistä monologiopetusta.

Eheyttävää oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi leirikoulujen, teemapäivien, -viikkojen ja -vuosien, opintokäyntien, vierailijoiden ja tapahtumien avulla. Myös johdonmukainen portfoliometodin käyttö toimii oppimista eheyttävästi. Toisinaan voidaan opiskella samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti tai samaan teemaan liittyvät asiat voidaan suunnitella loogisesti toisiaan täydentäviksi, peräkkäin opiskeltaviksi jaksoiksi. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat pitkäkestoisia eheyttäviä projekteja, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita, opettajia ja oppilaita.

Fredrika-koulussa järjestettäviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia ovat mm:

Vuosiluokka 1 ja 2: Metsäretket ja majanrakennus

Vuosiluokka 3: Talonrakennusprojekti ja maatilan työt

Vuosiluokka 4: Kalevala ja kotiseudun historia

Vuosiluokka 5: Olympialaiset ja näytelmä

Vuosiluokka 6: Keskiaika ja kosketus luonnon ilmiöihin

Vuosiluokka 7: Tähtitiede, Itämeri ja pyöräretki saaristoon

Vuosiluokka 8: Tiedeprojekti ja näytelmä

Vuosiluokka 9: Pidempi luokkaretki, vaellus tai kulttuurimatka

Sekä kaikille luokille yhteinen, keväisin ja syksyisin järjestettävä purjehdusleiri.