Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut

Koulumme oppilashuoltoon kuuluvat yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto, kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuoltopalvelut sekä lakisääteiset oppilaan tuet. Huoltajat voivat olla yhteydessä suoraan oppilashuollon jäseniin, mikäli omasta lapsesta herää huoli tai perhe on vaikeassa elämäntilanteessa. Oppilashuollosta ja kolmiportaisesta tuesta löytyy lisää tietoa koulun opetussuunnitelmasta.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.  Tästä vastaa koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (OHR). Ryhmään kuuluvat koulumme rehtori, kouluterveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmään voi osallistua myös  muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuoltopalveluja, kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksittäisen oppilaan tueksi koottava asiantuntijaryhmä käsittelee oppilaan asioita yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi opettajia, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan ja vanhemman suostumukseen.  Kokoonkutsujana toimii se koulun aikuinen, jolle huoli oppilaasta herää tai keneen oppilas tai huoltaja ottaa yhteyttä.

Lakisääteinen oppilaan tuki

Oppilaan tukena on myös lakisääteinen koulun tarjoama oppilaan tuki, johon kuuluvat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tehostettu tuki sekä erityinen tuki. Tukitoimien suunnittelu, toteutus ja seuranta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yhteystiedot

Rehtori Piritta Vanninen
rehtori@fredrikakoulu.fi
040 137 3005

Erityisopettaja Maiju Multanen
maiju.multanen@fredrikakoulu.fi
050 350 1153

Kuraattori Leena Haveri
leena.haveri@porvoo.fi
040 056 2234

Koulupsykologi Riikka Hänninen
riikka.hanninen@porvoo.fi
040 489 1738

Terveydenhoitaja Outi Kulmala
outi.kulmala@porvoo.fi
040 489 9514

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla parillisten viikkojen torstaina klo 8-16.
Terveystarkastus tehdään jokaisella luokka-asteelle. Laaja terveystarkastus, joka sisältää myös koululääkärin tarkastuksen, tehdään 1., 5. ja 8. luokalla.

Hammaslääkäri- ja suuhygienistipalvelut tarjoaa Porvoon kaupungin hammashoitola. Kutsu hammaslääkärintarkastukseen tulee 1.- , 5.- ja 8.-luokkalaisille.