Oppilashuolto

Oppilashuollon palvelut

Koulumme oppilashuoltoon kuuluvat yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto, kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuoltopalvelut sekä lakisääteiset oppilaan tuet. Huoltajat voivat olla yhteydessä suoraan oppilashuollon jäseniin, mikäli omasta lapsesta herää huoli tai perhe on vaikeassa elämäntilanteessa. Oppilashuollosta ja kolmiportaisesta tuesta löytyy lisää tietoa koulun opetussuunnitelmasta.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.  Tästä vastaa koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (OHR). Ryhmään kuuluvat koulumme rehtori, kouluterveydenhoitaja, psykologi ja koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmään voi osallistua myös  muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana toimii rehtori. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuoltopalveluja, kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksittäisen oppilaan tueksi koottava asiantuntijaryhmä käsittelee oppilaan asioita yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Ryhmään voi kuulua esimerkiksi opettajia, erityisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan ja vanhemman suostumukseen.  Kokoonkutsujana toimii se koulun aikuinen, jolle huoli oppilaasta herää tai keneen oppilas tai huoltaja ottaa yhteyttä.

Lakisääteinen oppilaan tuki

Oppilaan tukena on myös lakisääteinen koulun tarjoama oppilaan tuki, johon kuuluvat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tehostettu tuki sekä erityinen tuki. Tukitoimien suunnittelu, toteutus ja seuranta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa.

Yhteystiedot

Terveydenhoitaja: Tanja Ingelin, p. 040 4865 028 (klo 12–13), tanja.ingelin(at)porvoo.fi

Koulukuraattori: Victoria von Etter, p. 040 512 3819, victoria.von.etter(at)porvoo.fi

Koulupsykologi: Senja Härmä-Siiriö, p. 040 482 9170, senja.harma-riisio(at)porvoo.fi

Erityisopettaja: Maiju Multanen, p. 050 350 1153, maiju.multanen(at)fredrikakoulu.fi

Kuraattori on paikalla perjantaisin, koulupsykologi tarvittaessa (ke).