Jakso-opetus

Fredrika-koulussa lukujärjestyksiä laadittaessa pyritään ottamaan huomioon oppilaiden jaksaminen ja aktiviteettitason vaihtelut koulupäivän aikana. Koulupäivä noudattaa säännönmukaista rytmiä. Päivät alkavat jaksotunnilla (yleensä kaksoistunti) niin, että oppilas keskittyy yhteen oppiaineeseen koko ajan usean viikon jaksossa.

Jakso-opetus tarkoittaa 3–6 viikon mittaisina periodeina etenevää opetusta mm. äidinkielessä, matematiikassa, historiassa ja luonnontieteissä, jolloin kyseistä pääainetta opiskellaan kaksoistunti joka päivä. Syventyminen yhteen aineeseen kerrallaan auttaa pirstaleisen sirpaletiedon välttämisessä. Jakso-opetuksessa kokonaisuuksien hahmottaminen helpottuu ja tietoa on helpompi prosessoida muistijärjestelmissä. Syvempi kiinnostuksen herääminen aiheeseen on todennäköisempää, kun aihetta käsitellään perusteellisemmin. Jakso-opetuksella opiskellaan uusi oppiaines. Sen sijaan säännöllistä harjoittelua vaativia taitoja (kuten vieraat kielet, matematiikka ja musiikki) opiskellaan viikkotunneillakin. Pidetyn jakson jälkeen aihe jätetään lepäämään ja nostetaan tietoisuuteen myöhemmin. Tauot edistävät opitun syventymistä ja tiedon muuttumista kyvyksi.

Jaksojen aikana valmistetaan työvihot. Ensimmäisinä vuosina vihkoihin harjoitellaan kirjaimia ja numeroita ja piirretään suuria värikuvia. Yläkoululaisten vihot ovat parhaimmillaan selkeitä ja visuaalisesti korkeatasoisia oppikirjoja, joiden laajat tekstit kirjoitetaan muistiinpanojen pohjalta.

Aamupäivän intensiivisten jaksotuntien jälkeen ulkoillaan reilusti ja syödään hyvin. Iltapäivän viikkotunneilla opiskellaan mm. kieliä, käsitöitä, taideaineita ja liikuntaa.