Muotopiirustus ja eurytmia

Muotopiirustus

Tunnettujen oppiaineiden ohella steinerkouluissa opetetaan eurytmiaa ja muotopiirustusta. Muotopiirustuksessa harjoitetaan käden ja silmän yhteistyötä, visuaalista hahmotuskykyä ja symmetriantajua. Viidennen luokan jälkeen muotopiirustus jalostuu geometriseksi piirtämiseksi ja laskemiseksi.

Eurytmia

Eurytmia (eurythmos kreik. = kaunis rytmi) on Rudolf Steinerin kehittämä liikuntataidemuoto, joka kehittää kehon hallintaa ja koordinaatiokykyä monin osin muotopiirustuksen tavoin. Eurytmiaa tehdään runojen, äänteiden ja musiikin avulla, ja siinä on samankaltaisia elementtejä kuin esim. modernissa tanssissa. Eurytmiassa pyritään löytämään ihmisen sisäisten liikkeiden muoto ulkoisina eleinä.  Eurytmiaa voidaan käyttää pedagogisena tai terapeuttisena metodina, mutta monipuolisena ja esteettisenä ilmaisumuotona se soveltuu myös esittäväksi taiteeksi. Fredrika-koulussa ei tällä hetkellä tarjota eurytmian opetusta.