Purjehdus

Fredrika-koulun opetussuunnitelmaan on sisältynyt vuodesta 2005 alkaen purjehdusta. Elokuussa ja toukokuussa järjestettävät päiväleirit kasaavat eri-ikäisiä oppilaita ja vanhempia Porvoon Virvikin leirikeskukseen. Leirin järjestämiseen osallistuu koulun opettajien lisäksi purjehduskouluttaja ja vanhempia, joista osa toimii ohjaustehtävissä. Myös vanhemmat voivat osallistua koulutukseen.

Opetuksessa käytetään yhden, kahden ja kolmen hengen kevytveneitä, purjehdussimulaattoria ja soveltaen SPV:n materiaalia. Purjehtimisen lomassa opitaan soutamaan ja melomaan. Seikkailukasvatuksen ja elämyspedagogiikan hengessä toteutettaviin purjehdusviikkoihin sisältyy myös uimista, leikkimistä, kalastusta ja pelaamista. Lapset oppivat luonnonilmiöiden lainalaisuuksia, veneiden hallintaa ja etäisyyksien arviointia ja saavat kouriintuntuvan annoksen lähialueen luontoa.

Ryhmien sosiaaliset rakenteet hengittävät purjehdusjaksoilla radikaalisti: samassa veneessä unohtuvat niin sukupuoliroolit, luokkajako kuin totutut kaveruusasetelmatkin. Leirin järjestäminen vaatii aina talkoopanosta: yhteisöllinen tekeminen tarjoaa aikuisille mukavaa viihtymistä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.

Toisille parasta antia on retkeily ja yhdessäolo, toiset innostuvat tosissaan merihenkisestä harrastamisesta. Koulun pioneeriluokan oppilaat tekivät kahdeksannen luokan päätteeksi purjehdusretken Tallinnaan. Oppilaat suunnittelivat, rahoittivat ja toteuttivat retken omatoimisesti, ja opettajan rooliksi jäi lopulta toimia kapteenina ja muodollisena asiantuntijana.