Sama luokanopettaja

Fredrika-koulussa luokanopettaja tuntee luokkansa hyvin. Hän opettaa luokkaansa yleensä kuusi-kahdeksan vuotta ja vierailee kutsusta jokaisen oppilaan kodissa alaluokkien aikana ja tutustuu henkilökohtaisesti myös oppilaan huoltajiin. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen ja toimiva pohja kodin ja koulun yhteistyölle sekä saavuttaa mahdollisimman monipuolinen ja laaja-alainen oppilaantuntemus.

Koulussamme opettaja nähdään sekä taiteilijana että tutkijana, aloitteellisena, maailmasta ja ympäristöstä kiinnostuneena, totuudellisena, uudistumiskykyisenä ihmisenä. Opettajuuden lähtökohtana on opettajan itsekasvatus. Opettaja vaikuttaa lapseen ja nuoreen koko olemuksellaan. Omaa työtään tarkkaileva ja opetustaan reflektoiva opettaja, kehittää ja soveltaa omaa näkemystään; aloitteellinen opettaja innostaa, motivoi ja poistaa tekijöitä, jotka kuormittavat liikaa sekä osaa antaa haasteita; maailmasta ja ympäristöstään kiinnostunut opettaja ymmärtää oppilasta; totuudellinen opettaja on aito ja uskottava; uudistumiskykyinen opettaja edistää kokeilua ja soveltamista; harjoitteleva opettaja seuraa oppimista ja rohkaisee itseohjautuvuuteen.