TERVETULOA FREDRIKA-KOULUN VERKKOSIVUILLE!

Fredrika-koulu on Porvoossa toimiva steinerkoulu, jossa on noin 120 oppilasta luokka-asteilla 1 - 9. Koulua ylläpitää oppilaiden huoltajien muodostama Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys. Yhdistyksellä on opetuksenjärjestämislupa ja se saa valtionapua.


Koulu perustettiin vuonna 2005 oppilaiden vanhempien aloitteesta. Vanhempien unelmana oli saada lapsensa kouluun, jossa oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi ja luonnonmukaiset arvot tärkeitä. Vanhemmat halusivat myös olla mukana vaikuttamassa koulun toimintaan ja oppia tuntemaan lastensa luokkatoverien vanhempia.


Koulumme mission mukaisesti Fredrika-koulussa opitaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tärkeää on tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen. Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki toimii oppimisympäristönämme.


Fredrika-koulussa tärkeää on tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen. Taide- ja taitoaineet, musiikki, rytmiharjoitukset ja monipuolinen liikunta valmistavat oppilaita oppimisen taitoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä vahvistavat itsetuntemusta ja itsenäistä ajattelua. Porvoossa steinerkoulun erityispiirteenä ovat syksyisin ja keväisin järjestettävät purjehdusleirit, joiden aikana lapset oppivat purjehdusta ja vesillä liikkumista monipuolisesti.


Seuraathan koulumme toimintaa Facebookissa ja Instagramissa.