Vanhempien merkitys


Vanhemmalla on steinerkoulussa monta roolia

Koska vanhemmista koostuva kannatusyhdistys ylläpitää Fredrika-koulua, vanhempien ajan ja osaamisen hyödyntäminen koulun hyväksi on keskeistä.

Lisäksi vanhemmat kokevat Fredrika-koulun vahvuudeksi mahdollisuuden vaikuttaa lapsen opetuksen järjestämiseen sekä olla lähempänä lapsen koulunkäyntiä ja kasvamista kuin monessa muussa koulussa.

Opettajien kanssa tehtävä yhteistyö koetaan Fredrika-koulussa tiiviiksi, henkilökohtaiseksi ja avoimeksi.

Vanhemmat arvostavat myös mahdollisuutta tutustua lapsen koulukavereihin kouluyhteisössä. Yhteistyö muiden vanhempien kanssa koetaan tärkeäksi myös vertaistuen vuoksi.


Yhdistyksen tai hallituksen jäsen

Fredrika-koulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä koulu. Kannatusyhdistys muodostuu koulun vanhemmista. Kannatusyhdistyksen hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa keväisin. Yhdistys on nimeltään Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry.

taloudellinen tukija

Kannatusmaksut ovat osa yksityisen koulun taloutta. Fredrika-koulu saa valtiolta avustusta perusopetuksen järjestämiseen, mutta se ei riitä kattamaan koulun kaikkia kuluja. Tällöin kannatusyhdistyksen hallinnoiman koulun on aktiivisesti rahoitettava toimintansa muilla tavoilla.

Keskeisin tapa rahoittaa koulun toimintaa ovat vapaaehtoiset kannatusmaksut varainhankinnan ja muiden avustusten lisäksi. Kannatusmaksun suuruus on tällä hetkellä 115 euroa kuukaudessa. Maksu on perhekohtainen.

varainhankkija

Varainhakinta on monesti hauskaa yhdessä tekemistä, jossa tutustuu muihin koulun vanhempiin ja perheisiin.

Yhteisesti järjestettävää varainhankintaa voi olla esimerkiksi kahvilan tai muun varainhankintakampanjan järjestäminen.