Yleistä

Mikä Fredrika-koulu on?

Fredrika-koulu on Porvoossa toimiva steinerkoulu, jossa on noin 120 oppilasta luokka-asteilla 1–9. Opetus noudattaa valtiollisia opetussuunnitelman perusteita ja koululla on oma opetussuunnitelmansa. Koulua ylläpitää oppilaiden huoltajien muodostama Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys. Yhdistyksellä on opetuksenjärjestämislupa ja se saa valtionapua.

Koulu perustettiin vuonna 2005 oppilaiden vanhempien aloitteesta. Vanhempien unelmana oli saada lapsensa kouluun, jossa oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi ja luonnonmukaiset arvot tärkeitä. Vanhemmat halusivat myös olla mukana vaikuttamassa koulun toimintaan ja oppia tuntemaan lastensa luokkatoverien vanhempia.

Tämän lisäksi Fredrika-koulu on...

lapsilähtöistä kasvatusta

Steinerpedagogisessa ihmiskäsityksessä jokainen lapsi nähdään ainutkertaisena ja yksilöllisenä minuutena. Lapsilähtöisyyttä on pyrkimys ymmärtää lasta ja ihmistä sekä halua rakentaa lasta aktivoiva opetus sen mukaan, mitä lapsen ja nuoren kehitysvaiheista tiedetään ja voidaan havaita. Lapsilähtöisyydellä ei tarkoiteta lapsijohtoisuutta eikä myöskään lapsen itsensä varaan jättämistä.

Lapsuutta pidetään ainutlaatuisena ja suojeltavana ikävaiheena. Kasvatuksen ja opetuksen käytännöt perustellaan lapsesta käsin. Lapsuuden kunnioittamiseen sisältyy oppilaan henkisen vapauden kunnioittaminen. Lapsia ei kasvateta ennalta määrättyyn standardimuottiin.

tekemisen iloa

Fredrika-koulussa opitaan rohkeasti kokeillen, yhdessä innostuen ja työtä arvostaen. Tärkeää on tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen. Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunkitoimii oppimisympäristönämme.

Fredrika-koulussa tärkeää on tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen. Taide- ja taitoaineet, musiikki, rytmiharjoitukset ja monipuolinen liikunta valmistavat oppilaita oppimisen taitoihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä vahvistavat itsetuntemusta ja itsenäistä ajattelua. Porvoossa steinerkoulun erityispiirteenä ovat lukuvuosittain järjestettävät purjehdusleirit, joiden aikana lapset oppivat purjehdusta ja vesillä liikkumista monipuolisesti.