10 hyvää syytä valita fredrika-koulu

miksi fredrika-kouluun? alla 10 hyvää syytä!

  1. Elämänmittainen oppimisen ilo

Kaikki tiedot ja taidot avaavat uusia ovia uuteen osaamiseen. Oppiminen on prosessi, joka jatkuu koko elämän. Steinerkoulussa tavoitteena on sytyttää lapsissa ja nuorissa koko elämän mittainen oppimisen ilo.

  1. Syventyminen työmenetelmänä

Steinerkoulussa keskeinen työmenetelmä on jakso-opetus, joka mahdollistaa syventymisen. Oppiaineta opiskellaan 3 - 4 viikon mittaisissa jaksoissa joka päivä. Mielekkäät ja innostavat laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet yhdistäväteri oppiaineet.

  1. Kasvatammeko elämän näyttämölle vai katsomoon?

Steinerkoululaiset tekevät ja toimivat – paljon. Ekaluokkalaiset tekevät itse aapisensa ja neulomispuikkonsa, kolmasluokkalaiset leipovat leipää oman peltonsa rukiista ja seitsemännellä luokalla mekaniikan lakeja kokeillaan itse rautakangella. Käytännölliset elämäntaidot ja ongelmanratkaisukyky karttuvat. Tulevaisuudentekijät tarvitsevat uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta.

  1. Valitse kaikki: tiede, taide, taidot

Koulussamme kaikki oppiaineet ovat yhtä tärkeitä. Maailma on kaunis, ihmeellinen ja monimuotoinen. Sen eri ilmiöihin perehdytään monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ekologisten, kulttuuristen ja globaalien yhteyksien sekä haasteiden kokonaisuudenymmärtäminen on tärkeä tulevaisuuden taito. Sitä ei voi saavuttaa kiirehtimällä.

  1. Lapsesta käsin

Lapsuus ja nuoruus ovat yhtä tärkeitä ja oikeita elämänvaiheita kuin aikuisuuskin. Ne eivät ole pelkkää valmistelua ja kypsymistä “oikeaan elämään”. Jokainen lapsi nähdään ainutkertaisena ja yksilöllisenä minuutena. Lapsilähtöisyyttä on pyrkimys ymmärtää lasta ja ihmistä sekä halua rakentaa lasta aktivoiva opetus sen mukaan, mitä lapsen ja nuoren kehitysvaiheista tiedetään ja voidaan havaita.

  1. Hyvä arviointi oppimisen ja kasvun tukena

Steinerkoulussa käytetään monipuolisia tapoja palautteen ja arvioinnin antamisessa. Tärkeintä on tukea jokaisen oppimisprosesseja, motivaatiota ja taitojen karttumista oikealla tavalla. Arvioitiin kuuluvat mm. keskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa, itsearviointi ja laaja sanallinen arviointi lukuvuoden lopussa.

  1. Koko ihminen saa tulla kouluun

Filosofi ja Suomen steinerkoulujen “Grand old man” Reijo Wilenius on sanonut, että koululaiset eivät saisi näyttää valtavilta tietoa täyteen pakatuilta päiltä, joista sitten roikkuu jotakin epämääräistä. Liike, rytmi ja leikki auttavat lapsia oppimaan. Luontoretki ja kävely virkistävät aisteja ja tervehdyttävät monipuolisesti. Käden taitavuuden harjoittelu kehittää ajattelutaitojakin. Nämä nykyään yleisesti tunnustetut ajatukset ovat aina olleet keskeisiä steinerpedagogiikassa.

  1. Riskinottoa ja rajojenylitystä

0. Luokissa tehty harjoittelu, syventyminen ja kaikki muu valmistelu pääsevät steinerkoulussa näkyviin esityksissä ja juhlissa. Esimerkiksi näytelmässä lopullinen esitys on vain yhteisen prosessin jäävuoren huippu. Opitun ja koetun esittäminen toisille – ja myös katsojana toisten työhön eläytyminen – synnyttävät arvostusta ja kunnioitusta omaa ja toisten oppimisprosesseja kohtaan.

  1. Opettaja on tärkeä

Steinerkoulussa opettajan on oltava taitava ja laajasti sivistynyt aikalainen. Hänen täytyy osata valmistella opetuksensa niin, että se on hänelle itselleenkin elävää, silloin voi tavoittaa oppilaatkin aidosti. Pienet oppilaat haluavat kunnioittaa ja rakastaa omaa opettajaansa. Myöhemmin opettajan rooli on olla innostaja ja tukea oppilaiden kehitystä – myös vaikeina hetkinä. Hyvä opettaja ei piileskele oppikirjojen takana, vaan kohtaa oppilaansa reilusti ihmisenä. Steinerpedagogiikka tekee opettajan työstä innostavaa, opettajakin on oppija ja keskellä lasten ja nuorten elämää.

  1. Enemmän kuin koulu

Fredrika-koulu on oppilaiden, opettajien ja vanhempien eloisa kohtaamispaikka. Pienessä koulussa kaikki voivat tuntea toisensa ja saavat äänensä kuuluviin. Vanhemmat tekevät paljon yhteistyötä ja talkoilla on suuri merkitys. Fredrika-koulun valitseminen on aktiivinen kasvatusteko.